Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 1/2013 ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Български English

Автор

Проф. д-р Емил Мингов

 

Анотация

Кодексът на труда като общ нормативен акт, регулиращ трудовите правоотношения, не може да обхване спецификата на всички трудови правоотношения. Особено показателни в това отношение са правоотношенията на научно-преподавателския персонал във висшите учебни заведения, адекватното регулиране на които е наложило приемането на специална уредба на тези отношения в Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, Закона за лечебните заведения и т.н. Тяхната насоченост е да се внесат необходимите корекции към общата уредба с оглед на спецификата на тези отношения в правната регламентация на възникването, съдържанието и прекратяването на трудовите правоотношения.

Статията повдига въпроси относно правната уредба на трудовите правоотношения при заемане на академичните длъжности. Посочва се нуждата от сериозна промяна в нея и съгласуваност между отделните нормативни актове, като се избегне ненужното дублиране, необоснована пъстрота на употребяваните понятия и разнопосочни правни разрешения, които водят до сериозни нарушения при възникване на разглеждания вид трудови правоотношения.

 

Ключови думи

трудови правоотношения, научно-преподавателски персонал, ВУЗ, Закон за висшето образование, Закон за развитие на академичния състав, Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, асистент, главен асистент, доцент, професор

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта