Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 1/2013 ЗА ОБВЪРЗВАНЕТО НА РЕЖИМА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ТИПА НА ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ЗА ОБВЪРЗВАНЕТО НА РЕЖИМА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ТИПА НА ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Български English

Автор

Доц. д-р Георги Митов

 

Анотация

Със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС за първи път в наказателно-изпълнителното ни законодателство се въведе обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение. Нещо повече, ЗИНЗС прие, че типът затворническо заведение, редом с режима, е елемент от съдържанието на наказанието лишаване от свобода и затова типът затворническо заведение се определя от съда при определяне на наказанието.

Тази позитивна тенденция в другите наказателно-изпълнителни законодателства за съжаление не намери адекватна реализация чрез новосъздадената правна уредба. Предмет на това изследване са несъвършенствата и проблемите на въведения механизъм на взаимна връзка и зависимост между режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и типа на затворническото заведение и търсенето на пътища за тяхното преодоляване.

 

Ключови думи

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, лишаване от свобода, тип затворническо заведение, режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта