Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 3/2014 НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ЧАСТ II)

НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ЧАСТ II)

Български English

Автор

Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

 

Анотация

Настоящата статия представлява анализ на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържането от 22 октомври 2013 г. (ОB L 294 от 6.11.2013 г.). Директивата влиза в сила за България и за другите държави членки на 26.11.2013 г. и трябва да бъде транспонирана в националните законодателства до 27.11.2016 г.

Авторите се спират на основните въпроси, които разглежда новата директива и на проблемите, които ще възникнат при нейното транспониране в българското законодателство.

В тази част от статията авторите се спират на: правото да бъде уведомено трето лице за задържането, правото на осъществяване на връзка с трети лица по време на задържането, правото на осъществяване на връзка с консулски органи, отказа от правото на достъп до адвокат, правото на издирваното лице на достъп до адвокат при задържането му на основание европейска заповед за арест.

 

Ключови думи

наказателен процес, обвиняем, достъп до адвокат в наказателното производство, уведомяване трето лице за задържането, консулски органи, отказ от право на достъп до адвокат, европейска заповед за арест, Маргарита Чинова, Павлина Панова

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта