Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 1/2015 ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...

ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова

 

Анотация

В статията се обсъжда въпрос, поставен в Тълкувателно дело № 7/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС. Аргументира се изводът, че последващото тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение, не е основание за неговата отмяна. Последователно са изложени аргументи, че тълкувателното решение не се покрива от хипотезата на нито едно от лимитативно посочените в чл. 303 ГПК основания за отмяна.

Споделя се утвърденото в правната ни теория разбиране за характера на тълкувателната дейност, като свързана с правоприлагането, а не с нормотворчеството и се обосновава изводът, че последващото задължително тълкуване не може да бъде основание за пререшаване на правния спор чрез предявяването на нов иск.

Не на последно място, отрицателният извод на поставения въпрос е резултат от анализа на действащата правна уредба по ГПК (вкл. и на формираната вече задължителна тълкувателна практика) относно новата роля и функции на ВКС при осъществяване на касационната фаза от исковото производство.

 

Ключови думи

задължително тълкуване, основания за отмяна на съдебно решение

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта