Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 5/2016 ВЪПРОСИ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ХИПОТЕЗАТА НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК

ВЪПРОСИ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ХИПОТЕЗАТА НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК

Български English

Автор

Ивайло Василев

 

Анотация

Предмет на изследване в статията са следните въпроси на погасителната давност:

  • Прекъсва ли се погасителната давност при подаване на искова молба по чл. 422 ГПК;
  • Спира ли да тече погасителната давност по време на съдебния процес по иска на основание чл. 422 ГПК;
  • Спира ли да тече погасителната давност за непредявената част от вземането в хипотезата на частичен иск по чл. 422 ГПК;
  • Съдебно потвърдено по смисъла на чл. 117, ал. 2 ЗЗД ли е вземането, съществуването на което е установено в съдебния процес по иск на основание чл. 422 ГПК;
  • Какви са правните последици относно погасителната давност при отхвърлен иск на основание чл. 422 ГПК.

Целта на изследването е да обобщи становищата и аргументите в съдебната практика и правната доктрина по посочените въпроси, както и да постави някои нови въпроси, които до този момент не са били предмет на анализ.

 

Ключови думи

погасителна давност, установителен иск по чл. 422 ГПК, заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 ГПК, изпълнителен лист, съдебен изпълнител, Тълкувателно решение от 18.06.2014 г. по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК на ВКС, Тълкувателно решение № 2 от 26 юни 2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта