Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 1/2017 ОГРАНИЧЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА НАСЛЕДНИКА, ПРИЕЛ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС

ОГРАНИЧЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА НАСЛЕДНИКА, ПРИЕЛ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС

Български English

Автор

Васил Петров (съдия)

 

Анотация

Съгласно чл. 60, ал. 2 от Закона за наследството наследникът, приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство. В статията се разглеждат двете различни становища относно значението на тази разпоредба – първото, според което отговорността е ограничена само от размера на наследството, разбиран като парична оценка, стойност на актива на същото (pro viribus hereditatis), и второто, според което отговорността е само с наследствената маса (cum viribus hereditatis). Излагат се аргументи в подкрепа на второто становище.

 

Ключови думи

наследство, приемане на наследството по опис, ограничена отговорност, pro viribus hereditatis, cum viribus hereditatis

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта