Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 1/2017 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Български English

Автор

Даниела Симеонова–Коруджиева

 

Анотация

Статията разглежда въпроса налице ли е принципната възможност при развод родителските права да се предоставят за съвместно упражняване на двамата родители. Разгледани са:

- нормативната уредба по въпроса;

- ППВС № 1/1974 г., постановено по отменения СК, в което се приема, че „Прекратяването на брака прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права“;

- проблемите, които се поставят пред практиката, както и необходимостта, въпросът да бъде разрешен по тълкувателен път.

Пред ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2016 г., в което един от въпросите за разрешаване е: Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта