Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 6/2017 ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС

ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС

Български English

Автор

Христофор Манчев, Здравко Иванов

 

Анотация

След постановяване на  Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г. се появиха редица коментари, становища на юристи, специалисти в областта на изпълнителното производство, които считат, че в даденият отговор на въпрос № 18 от даденото на ОСГТК решение, се крие изискване за настъпването на предсрочната изискуемост, свързано с проактивно действие от страна на банката кредитор, и то се изразява в отправяне на волеизявление до длъжника кредитополучател, че счита предоставения кредит за предсрочно изискуем.

Според авторите, за да настъпи предсрочна изискуемост по един банков кредит не е необходимо това предсрочно настъпване винаги да се обяви на длъжника, а следва да се гледат и клаузите по договора между страните. Неправилните и неточни изводи авторите виждат като последица на грешното интерпретиране на мотивите, дадени в отговора на въпрос № 18 от тълкувателното решение.

Целта на статията е да маркира проблемите, които възникват вследствие на изискването за обявяване на предсрочната изискуемост на длъжника, което изискване според същите не следва да се абсолютизира.

 

 

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта