Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 2/2018 ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОСТРАДАЛИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ II)

ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОСТРАДАЛИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ II)

Български English

Автор

Ас. д-р Янко Ройчев

 

Анотация

Продължение от брой 1/2018

Статията разглежда процесуалната правоспособност на пострадалия в наказателния процес. Анализирани са различни специфики на вредите от процесното деяние и тяхното причиняване. Разгледани са дискусионните въпроси относно хипотезата, при която вредите се изразяват в пропуснати ползи, и относно изискването за съставомерност на вредите, възприето от някои съдебни състави, като са аргументирани становищата, че качеството пострадал има и лице, претърпяло вреди под формата на пропуснати ползи, или претърпяло несъставомерни вреди. Изследвано е наследяването на процесуалната правоспособност на пострадалия. Обоснована е тезата, че при някои хипотези е налице разлика между процесуалната правоспособност за участие като пострадал, съответно частен обвинител и граждански ищец – физическо лице, по наказателни дела от общ характер, и като частен тъжител.

 

Ключови думи

пострадал, процесуална правоспособност, частен обвинител, граждански ищец, частен тъжител, вреди, причинени от процесното деяние

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта