Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 5/2018 ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И РАЙОННИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ СПРЯМО ИЗП

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И РАЙОННИТЕ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ КАСИ СПРЯМО ИЗП

Български English

Автор

Момчил Стефанов Мавров

 

Анотация

Статията представя кратък анализ на нормите на Закона за здравното осигуряване, уреждащи контрола на Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси спрямо изпълнителите на медицинска помощ, неговото приключване с окончателен административен акт, видовете контрол и значението на арбитража при решаване на спорове между изпълнителите на медицинска помощ и посочените държавни органи. Целта на анализа е да се дефинират практическите проблеми, които са следствие от съществуващите празноти в нормативната уредба, както и да бъдат формирани обосновани предложения de lege ferenda за усъвършенстване на действащото законодателството.

 

Ключови думи

контрол, изпълнители на медицинска помощ, видове контрол, арбитраж

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта