Home Archive 2013 ISSUE № 4/2013 ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879-1908). Част II. Престъпленията по печата

ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879-1908). Част II. Престъпленията по печата

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Snezhana Tsekova

 

Annotation

Статията е в продължение на Част I. "Проблемът за отговорността по печата. Субект на престъплението по печата", публикувана в сп. "Норма", 2013 г., бр. № 3, с. 24-39.

Разгледани са:

  • легалната дефиниция на престъпленията по печата;
  • престъпленията против честта и достойнството; обидата и клеветата;
  • подбуждането към престъпления по Наказателниязакон от 1896 г.;
  • другите престъпления по печата;
  • Наказанията;
  • Задължителното обнародване на присъдата;
  • Предвидената в законите давност за наказателно преследване.

 

Keywords

закони, печат, Княжество България, престъпления по печата

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map