Home Archive 2013 ISSUE № 4/2013 ЗАВИСИ ЛИ ДОПУСТИМОСТТА НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ОБЕЗСИЛЕНО И ДЕЛОТО..

ЗАВИСИ ЛИ ДОПУСТИМОСТТА НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ОБЕЗСИЛЕНО И ДЕЛОТО..

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

В статията се аргументира тезата, че на основание чл. 280, ал. 2 ГПК, от допустимостта на касационното обжалване са изключени всички въззивни решения - както тези по съществото на материалноправния спор, така и тези, с които първоинстанциноното решение се обявява за нищожно или се обезсилва, а производството по делото се прекратява.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map