Home Archive 2013 ISSUE № 8/2013 СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В КОНСТИТУЦИОННОПРАВНАТА ТЕОРИЯ И В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ

СВОБОДАТА НА РЕЛИГИЯТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В КОНСТИТУЦИОННОПРАВНАТА ТЕОРИЯ И В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Petar Iliev

 

Annotation

Свободата на религията и вероизповеданията се прогласява и гарантира от Конституцията на Република България (чл. 13 и чл. 37). Съгласно чл. 13 от Конституцията вероизповеданията са свободни, а религиозните институции са отделени от държавата. Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание. Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.

Чл. 37 от Конституцията също е релевантен по отношение на свободата на религията и вероизповеданията. Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи. Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

В статията е разгледана практиката на Конституционния съд на Република България по въпросите на свободата на религията и вероизповеданията.

 

Keywords

право, религия, толерантност, Конституционен съд

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map