Home Archive 2016 ISSUE № 4/2016 КОНВЕНЦИОННИ ПРАВИЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ И НЕМОРСКИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ

КОНВЕНЦИОННИ ПРАВИЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ И НЕМОРСКИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ

Български English

Author

Diana Marinova, PhD

 

Annotation

Предмет на настоящото изследване е извършването на сравнителна съпоставка между правните режими по различните конвенции относно морските и неморските превози на товари, с цел да изпъкнат техните характерни особености.

Анализът е фокусиран върху съотношението при прилагането на най-новата конвенция в областта на морските превози на товари - Ротердамската конвенция относно договорите за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море от 2009 г., и конвенциите относно договорите за международен превоз на товари, който не се извършва по море (конвенциите за наземни международни превози на товари).

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map