Home Archive 2017 ISSUE № 1/2017 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Български English

Author

Daniela Simeonova-Korudzhieva

 

Annotation

Статията разглежда въпроса налице ли е принципната възможност при развод родителските права да се предоставят за съвместно упражняване на двамата родители. Разгледани са:

- нормативната уредба по въпроса;

- ППВС № 1/1974 г., постановено по отменения СК, в което се приема, че „Прекратяването на брака прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права“;

- проблемите, които се поставят пред практиката, както и необходимостта, въпросът да бъде разрешен по тълкувателен път.

Пред ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2016 г., в което един от въпросите за разрешаване е: Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map