Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО, БЪЛГАРСКИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

Български English

Author

Prof. Valentina Popova, PhD

 

Annotation

Статията е посветена на медиацията и разглежда:

-        правната ѝ регламентация и дефиниции;

-        правата, които могат да бъдат предмет на медиацията;

-        съгласието за провеждане на медиация;

-        изискванията към медиатора, неговите права и задължения;

-        процедурата по медиация;

-        сключеното в процедурата по медиация споразумение между страните;

-        оспорването на постигнатото чрез медиация споразумение.

 

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map