Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС

ЗА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ В КОНТЕКСТА НА ВЪПРОС № 18 ОТ ТР № 4 ОТ 18.06.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г. НА ОСГТК НА ВКС

Български English

Author

Hristofor Manchev, Zdravko Ivanov

 

Annotation

След постановяване на  Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г. се появиха редица коментари, становища на юристи, специалисти в областта на изпълнителното производство, които считат, че в даденият отговор на въпрос № 18 от даденото на ОСГТК решение, се крие изискване за настъпването на предсрочната изискуемост, свързано с проактивно действие от страна на банката кредитор, и то се изразява в отправяне на волеизявление до длъжника кредитополучател, че счита предоставения кредит за предсрочно изискуем.

Според авторите, за да настъпи предсрочна изискуемост по един банков кредит не е необходимо това предсрочно настъпване винаги да се обяви на длъжника, а следва да се гледат и клаузите по договора между страните. Неправилните и неточни изводи авторите виждат като последица на грешното интерпретиране на мотивите, дадени в отговора на въпрос № 18 от тълкувателното решение.

Целта на статията е да маркира проблемите, които възникват вследствие на изискването за обявяване на предсрочната изискуемост на длъжника, което изискване според същите не следва да се абсолютизира.

 

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map