Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 ТЕМПОРАЛНИ ГРАНИЦИ НА ОСПОРВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

ТЕМПОРАЛНИ ГРАНИЦИ НА ОСПОРВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Български English

Author

Georgi Nedev

 

Annotation

Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.

Особеностите в характеристиките на нормативните административни актове обосновават и някои специфики при тяхното оспорване. За разлика от индивидуалните и общите административни актове, нормативните административни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето (чл. 187, ал. 1 АПК).

И ако крайният момент на възможността да бъде оспорен определен нормативен административен акт, или по-точно липсата на такъв краен момент, е нормативно установен, то се поставя въпрос за началния момент, от който възниква правото на оспорване на нормативните административни актове.

 

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map