Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО КОСМИЧЕСКО ПРАВО С ОГЛЕД ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕБЕСНИ ТЕЛА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО КОСМИЧЕСКО ПРАВО С ОГЛЕД ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЧАСТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕБЕСНИ ТЕЛА

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

 

Annotation

Технологичната революция в началото на 21 век открива нови възможности за експлоатация на небесни тела като астероиди от частни компании с цел извличане на печалби. Съществуващата международноправна уредба в това отношение е морално остаряла и не взима предвид политическите, икономическите и технологичните промени, които протичат в момента. В резултат съществува нужда въпросът с уреждането на тази дейност най-напред да бъде ясно поставен за широка дискусия, а след това и да бъде уреден така, че да се осигури път за развитие на тези планове и да се намали конфликтния потенциал. Дебатът относно това кой има право да извлича ресурси извън нашата планета засяга изключително голям брой заинтересувани субекти от научните, политическите и предприемаческите кръгове в световен мащаб.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map