Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Български English

 

Annotation

По въпроса: "Подлежат ли на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс актовете за гражданско състояние, съставени по реда на Закона за гражданската регистрация? ".

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map