Home Archive 2019 ISSUE № 2/2019 ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА НИВАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА НИВАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Български English

Author

Margarita Hubenova

 

Annotation

Статията разглежда нормативната регламентация на нивата на предоставяне на услугите по електронен път. Целта на анализа е  да установи какво е правното значение на дефинираните нива, да разгледа нормативните изисквания към тях и да идентифицира практическите проблеми, произтичащи от създадените дефиниции. Констатираните недостатъци могат да бъдат обобщени по следния начин: не е ясна функцията за дефинираните нива, нормативните дефиниции не обхващат всички административни услуги, не са предвидени гаранции за правилното определяне на нивата при вписването им в Административния регистър. Статията съдържа предложения за изменение на нормативната уредба, които преодоляват идентифицираните недостатъци.

 

Keywords

ниво на предоставяне на услугите по електронен път, електронни административни услуги, електронно правителство, Административен регистър

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map