Home Archive 2020 ISSUE № 3/2020

ISSUE № 3/2020

Български English
ISSUE № 3/2020

Content:

TRADE LAW:

Locked - ПРАВОТО НА СВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 ТЗ В ПРАКТИКАТА НА ВКС - Assoc. Prof. Nikolay Kolev, PhD

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.01.2020 Г. – 31.03.2020 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 19/2020 – БР. 30/2020)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map