Home Archive 2013 ISSUE № 9/2013

ISSUE № 9/2013

Български English
ISSUE № 9/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - НАИСТИНА ЛИ СИНДИКЪТ НЯМА МЯСТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 694 ТЗ? - Neli Madanska PhD

Annotation / PDF

Locked - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ - Assoc. Prof. Hristo Paunov, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Unlocked - ПРАВА ПРИ НЕДОСТАТЪЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО (преглед на съдебната практика) - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Marin Malchev

Annotation / PDF

Locked - ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТИ - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map