Home Archive 2016 ISSUE № 6/2016

ISSUE № 6/2016

Български English
ISSUE № 6/2016

Content:

CIVIL LAW:

Locked - НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - НИЩОЖНИ АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ (Принципни въпроси в светлината на някои решения на ВКС) - Chief Asst. Prof. Petar Bonchovski, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Unlocked - ОПАСЕН РЕЦИДИВ - Chief Asst. Prof. Daniela Doncheva, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ЗА ПРАВОМОЩИЕТО НА ПРОКУРОРА ДА ОТМЕНЯ МЕРКИТЕ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Stefan Milev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 06.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 24.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 07.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.06.2016 Г. – 30.06.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 42/2016 – БР. 49/2016)

Annotation / PDF

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 6/2016

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map