Списание "Норма"

ISSN 1314 - 5118 

  • актуални статии от изтъкнати юристи;
  • интересни научни изследвания на изявени преподаватели по правни науки;
  • кратка и систематизирана информация на по-важните промени в законодателството.

Можете да направите своята заявка за абонамент online тук.

На сайта се публикуват и статии със свободен достъп, обозначени със знак. За да ги прочетете е достатъчно да попълните формата за регистрация. Ще ви изпратим съобщение за потвърждение на посочения от вас E-mail.

Български English

Съдържание :

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА. ОСНОВАНИЯ И ОБЖАЛВАНЕ - Ивайло Василев

Анотация / Отвори в PDF

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО:

Locked - ПРИНЦИПИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В АСПЕКТА Ѝ НА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ... - Проф. д-р Георги Пенчев

Анотация / Отвори в PDF

ПРАВО НА ЕС:

Locked - РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ МААСТРИХТ ДО ЛИСАБОН - Гл. ас. д-р Мариета Рабохчийска

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕС - Даниела Симеонова–Коруджиева

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 12.04.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2016 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.04.2017 Г. - 30.04.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 28/2017 - БР. 35/2017)

Анотация / Отвори в PDF

ПОЛЕЗНО:

Locked - ПЪРВО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО В ЮФ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта