Списание "Норма"

ISSN 1314 - 5118 

  • актуални статии от изтъкнати юристи;
  • интересни научни изследвания на изявени преподаватели по правни науки;
  • кратка и систематизирана информация на по-важните промени в законодателството.

Можете да направите своята заявка за абонамент online тук.

На сайта се публикуват и статии със свободен достъп, обозначени със знак. За да ги прочетете е достатъчно да попълните формата за регистрация. Ще ви изпратим съобщение за потвърждение на посочения от вас E-mail.

Български English

Съдържание :

ГРАЖДАНСКО ПРАВО:

Locked - ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СРЕЩУ ПОЖИЗНЕНА РЕНТА - Доц. д-р Галина Димитрова

Анотация / Отвори в PDF

ТЪРГОВСКО ПРАВО:

Locked - ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 1, ИЗР. ПОСЛ. ТЗ - Гл. ас. Александър Кацарски

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС:

Locked - ОБЖАЛВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 294 – 298 АПК КАТО ПРОЦЕСУАЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКА ЗА ОБЕЗЩ - Гл. ас. д-р Памела Бучкова

Анотация / Отвори в PDF

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС:

Locked - ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПОСТРАДАЛИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЧАСТ I) - Ас. д-р Янко Ройчев

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 01.12.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2017 Г., ОСНК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.12.2017 Г. – 31.12.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 96/2017 – БР. 3/2018)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта