Списание "Норма"

ISSN 1314 - 5118 

  • актуални статии от изтъкнати юристи;
  • интересни научни изследвания на изявени преподаватели по правни науки;
  • кратка и систематизирана информация на по-важните промени в законодателството.

Можете да направите своята заявка за абонамент online тук.

На сайта се публикуват и статии със свободен достъп, обозначени със знак. За да ги прочетете е достатъчно да попълните формата за регистрация. Ще ви изпратим съобщение за потвърждение на посочения от вас E-mail.

Български English

Съдържание :

ВЕЩНО ПРАВО:

Locked - ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ИПОТЕКИТЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Ивайло Василев

Анотация / Отвори в PDF

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС:

Locked - ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК - Проф. д-р Анелия Мингова

Анотация / Отвори в PDF

Locked - КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 27.10.2017 Г. - Даниела Симеонова–Коруджиева

Анотация / Отвори в PDF

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО:

Locked - ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО ФОРМА НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ: СЪЩНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ - Гл. ас. д-р Иво Цеков

Анотация / Отвори в PDF

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 06.11.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.11.2017 Г. – 30.11.2017 Г.)

Анотация / Отвори в PDF

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 88/2017 – БР. 95/2017)

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта