Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 3/2013 ЗА ХАРАКТЕРА НА СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 34 ЗАНН

ЗА ХАРАКТЕРА НА СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 34 ЗАНН

Български English

Автор

Проф. д-р Димитър Костов

 

Анотация

Образуването на административнонаказателното производство и налагането на административното наказание представляват основни фази на административнонаказателния процес. Без тях е невъзможно по­-нататъшното му развитие. Следвайки идеята за ефективност на наложените наказания, законодателят изисква бързо образуване на производствата и налагане на наказанията. Това ясно личи от установените срокове в това отношение. Поставя се обаче въпросът какъв е характерът на сроковете, установени в чл. 34 ЗАНН. Именно на този въпрос е посветена настоящата статия.

 

Ключови думи

ЗАНН, Закон за административните нарушения и наказания, административно право, срок, административнонаказателен процес, административно наказание, чл. 34 ЗАНН

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта