Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 3/2013 ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МАСАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Български English

Автор

Нели Маданска

 

Анотация

В бр. 20 от 28.02.2013 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който в основната си част съдържа разпоредби, изменящи или допълващи Част четвърта „Несъстоятелност” на ТЗ. Тези промени бяха предизвестени от продължилата повече от година дискусия в професионалните среди и сред представителите на бизнеса, която дискусия в случая изпълни функцията на индикатор за необходимостта от изменения в материята. След като законодателната намеса е факт и сме изправени пред действието на нови правни норми, позитивноправният подход поражда изкушението тези текстове да бъдат анализирани и коментирани с оглед мястото им в системата на търговската несъстоятелност, връзката им с други норми, ефекта върху заварените производства по несъстоятелност и отражението върху съдебната практика, в т.ч. формираната при действието на ГПК (2007 г.). Това се налага още повече предвид обстоятелството, че при последните промени в Част четвърта на ТЗ е използван по-тежък законодателен език, който се различава от преобладаващия стил на закона.

 

Ключови думи

Търговски закон, несъстоятелност, производство по несъстоятелност

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта