Начало Архив на броевете 2013 БРОЙ № 3/2013 НАСЛЕДСТВЕНОПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ПО ЧЛ. 11 ЗН ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСМИСИЯ

НАСЛЕДСТВЕНОПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ПО ЧЛ. 11 ЗН ПРИ НАСЛЕДСТВЕНА ТРАНСМИСИЯ

Български English

Автор

Васил Петров (съдия), Стоян Ставру

 

Анотация

Проблемът, който е предмет на настоящата статия, е свързан с един частен случай на общия проблем на наследственоправното качество на държавата и съдбата на вакантните наследства – тези, при които починалият не е оставил наследник нито по завещание, нито по закон. Касае се за хипотезата, при която, без да остави наследници, почива едно лице, в чиято полза приживе е открито наследство на друго лице. Неговото собствено наследство съгласно чл. 11 ЗН се получава от държавата. Въпросът, който се поставя, е за съдбата на наследството на по-рано починалото лице, в случаите когато това лице е имало и други наследници освен починалия, призовани към наследяване заедно с последния и приели своята част от наследството. Разгледани са въпросите:

  • Може ли да се възползва държавата от наследствената трансмисия по чл. 57 ЗН?
  • Приложима ли е за държавата в хипотезата на чл. 11 ЗН наследствената трансмисия?

 

Ключови думи

наследство, наследствена трасмисия, наследник, наследодател, държава, наследство, вакантно наследство

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта