Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 2/2014 НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗОДОВ С ПРАВОТО НА ЕС

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗОДОВ С ПРАВОТО НА ЕС

Български English

Автор

Д-р Александър Корнезов

 

Анотация

Разширен вариант на настоящата статия на д-р Корнезов е публикуван в том VI на „Европейски правен преглед“. Статията е предоставена за препечатване от специализирания юридически уебсайт "Правен свят", където е публикувана на 07.02.2014 г.

(вж. http://www.legalworld.bg/34306.nesyotvetstvieto-na-zodov-s-pravoto-na-es.html)

 Задължението на държавата да поправи вредите, настъпили в резултат от неизпълнение на задълженията й, произтичащи от Договорите, е един от основополагащите принципи на правото на ЕС. Той представлява неизменна част от конституционния фундамент на ЕС и към днешна дата е един от най-ефективните механизми, позволяващи на гражданите да ангажират отговорността на държавата за действията и бездействията й, довели до нарушаване на правото на ЕС. В България този механизъм остава сравнително непознат и рядко прилаган в практиката. Причините за това са няколко, но може би най-важната от тях е несъответствието на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди с изискванията на правото на ЕС.

В статията авторът разглежда условията за ангажиране на отговорността на държавата - за нетранспониране на директива, за действия и бездействия на законодателната власт, за действия и бездействия на съдебната власт. Анализиран е и редът за ангажиране на отговорността на държавата и за определяне на размера на обезщетението. Авторът посочва несъответствието на ЗОДОВ и ЗЗД с правото на ЕС, за да открои необходимостта от разширяване на приложното поле на ЗОДОВ, поне що се отнася до вредите, настъпили вследствие на нарушаване на правото на ЕС.

 

Ключови думи

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, право на ЕС

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта