Начало Архив на броевете 2014 БРОЙ № 2/2014 НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Автор

Проф. д. ю. н. Маргарита Чинова, Д-р Павлина Панова

 

Анотация

Настоящата статия представлява анализ на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържането от 22 октомври 2013 г. (ОBL 294 от 6.11.2013 г.). Директивата влиза в сила за България и за другите държави членки на 26.11.2013 г. и трябва да бъде транспонирана в националните законодателства до 27.11.2016 г.

Авторите се спират на основните въпроси, които разглежда новата директива и на проблемите, които ще възникнат при нейното транспониране в българското законодателство. 

 

Ключови думи

Директива 2013/48/ЕС, достъп до адвокат, право на уведомяване на трето лице при задържане, наказателното производство, НПК, Законът за екстрадицията и европейската заповед за арест, Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта