Начало Архив на броевете 2015 БРОЙ № 4/2015 ОТНОВО ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ

ОТНОВО ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ

Български English

Автор

Д-р Атанас Иванов, съдия

 

Анотация

С приемането на ГПК от 2007 г. се предвиди неприсъственото решение, на което се посвещават три текста в раздел І на главата „Решаване на делата“. Те уреждат последователно хипотезите на неявяване на ответник, на ищец или и на двете страни в открито заседание и възможните последици на неявилата се страна (неявилите се страни), постановяването на неприсъствено решение и защитата срещу него.

            Централният проблем, на който е просветена тази статия и който има изключително практическо значение, е дали един спор, по който има постановено неприсъствено решение, постановено по искане на страна, за която страна постановеното решение като резултат е неизгодно, може да се защити срещу него и може ли този спор да бъде пререшен. С други думи, може ли искане за постановяване на неприсъствено решение, направено от ищеца, да доведе до отхвърляне на иска му като вероятно неоснователен; искането от ищеца за постановяване на неприсъствено решение предпоставя ли то да бъде постановено срещу ответника; ползва ли се със сила на пресъдено нещо неприсъственото решение, постановено по искане на страна, за която страна постановеното решение като резултат е неизгодно. 

 

Ключови думи

неприсъствено решение, граждански процес, ГПК

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта