Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 3/2016 ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА

ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА

Български English

Автор

Мариела Димитрова-Гализова

 

Анотация

Правото на фирма и правото на марка са взаимообуславящи се в своите практически аспекти. Въпреки съществуващите колизионни норми в специалните закони за всеки един от обектите (съответно Търговски закон и Закон за марките и географските означения), търговската практика изисква баланс между тях и инвокира правоприлагащ резултат със задължителна сила за съдилищата. В настоящото изложение доказваме, че правото на фирма има съответното метапроявление в правото на марка. По повод реализиране механизма на защита за правото на фирма, чрез производството по заличаване регистрацията на марка, авторът формулира предложение de lege ferenda относно нормата на чл. 26, ал. 3, т. 6 от ЗМГО.

 

Ключови думи

право на фирма, право на марка, заличаване регистрацията на марка

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта