Начало Архив на броевете 2016 БРОЙ № 4/2016 КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Български English

Автор

Димитър Иванов

 

Анотация

Мотив за написването на настоящият критичен коментар са последователно постановените Решение № 59 от 18.02.2015 г. по в. гр. д. № 25/2015 г. на Окръжен съд – Пазарджик и Решение № 91 от 18.05.2015 г. по в. гр. д. № 221/2015 г. на Апелативен съд –Пловдив, с които е потвърдено разпределение на държавен съдебен изпълнител, зачело права на заложен кредитор, в явно противоречие с чл. 21, ал. 3 във вр. с чл. 12, ал. 3 ЗОЗ.

Постановеното Решение № 59 от 18.02.2015 г. по в. гр. д. № 25/2015 г. на Окръжен съд – Пазарджик разглежда следния казус:

Съдебното производство е образувано във връзка с подадена жалба от взискател срещу извършено разпределение на държавен съдебен изпълнител. Пред последния е образувано изпълнително производство срещу длъжник, който е заложил търговското си предприятие в полза на банка с три договора за залог. По искане на взискателят е наложена възбрана върху недвижим имот на длъжника. До изготвяне на разпределението е извършено присъединяване на банката на основание чл. 459, ал. 2 ГПК. Приложени са и договорите за особен залог. Установено е по делото, че особените залози върху търговското предприятие са за обезпечаване на сключени между банката и длъжника договори за кредит. Вписване на особените залози е извършено на 19.01.2012 г. в търговския регистър, съответно и в Централния регистър на особените залози. Установено е, че липсва вписване на залозите в службата по вписванията. В полза на взискателя е налице вписана възбрана върху недвижимия имот предмет на публичната продан на 27.04.2012 г. При изготвянето на разпределението на постъпили суми от продажбата на недвижимия имот, държавният съдебен изпълнител е счел, че залозите на търговско предприятие са вписани преди възбраната и следователно щом имотът е част от търговското предприятие на длъжника, заложният кредитор следва да бъде удовлетворен с привилегия по чл. 136, ал. 3 ЗЗД. Затова е постъпила и жалба от взискателя по реда на чл. 463 ГПК

Основният въпрос, който се поставя при възникналия спор относно изготвеното от съдебния изпълнител разпределение, е правилно ли са зачетени особените залози на банката?

 

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта