Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 4/2017 РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЕДНА ЗАПОЧНАЛА НЕПРАВИЛНА ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛAГАНЕТО НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 18.06.2014 Г. НА ОСГТК НА ВКС ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г.

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЕДНА ЗАПОЧНАЛА НЕПРАВИЛНА ПРАКТИКА ПРИ ПРИЛAГАНЕТО НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 18.06.2014 Г. НА ОСГТК НА ВКС ПО ТЪЛК. Д. № 4/2013 Г.

Български English

Автор

Христофор Манчев, Здравко Иванов

 

Анотация

Настоящата статия си поставя за цел, да маркира проблем в правоприлагането, от страна на районните съдилища, който проблем възниква вследствие на постановеното Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г.

Проблемът според авторите идва от неправилното поставяне на знак за равенство между кредитна и финансова институция,от страна на някои състави на районните съдилища.Именно в разликата между двата субекта, различните права, които същите имат в заповедното производство се крие и решението на възникналия проблем.

Авторите само набелязват проблема без да си поставят за цел да изследват всички хипотези, при които не следва да се прилага Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта