Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 4/2017 ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНА ВИКТИМИЗАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНА ВИКТИМИЗАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

Български English

Автор

Ас. д-р Янко Ройчев

 

Анотация

В статията са анализирани механизмите за защита от повторна виктимизация на пострадалия от престъпление от частен характер, които действащото българско законодателство предвижда. Представени са аргументи за становището, че е налице съществена опасност от предприемане на противоправни действия от подсъдимия спрямо частния тъжител, произтичаща от осъществяваното срещу първия наказателно преследване. Констатирано е, че тези механизми са недостатъчни и не съответстват на изискванията, закрепени в множество международноправни актове и актове на Европейския съюз. Обосновани са две предложения de lege ferenda – за включване на частния тъжител в кръга на лицата, които могат да получат защита по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и за установяване на приложимост на всички мерки за процесуална принуда и по наказателните дела от частен характер.

 

Ключови думи

повторна виктимизация, пострадал от престъпление от частен характер, защита от повторна виктимизация на участниците в наказателното производство, частен тъжител, наказателни дела от частен характер

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта