Начало Архив на броевете 2017 БРОЙ № 11/2017 ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ИПОТЕКИТЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ИПОТЕКИТЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Български English

Автор

Ивайло Василев

 

Анотация

Статията има за цел да обобщи въпросите, свързани с действието на вписването на ипотеката, и да предложи аргументирани отговори. Сред разгледаните въпроси са:

-        Какъв е фактическият състав при отделните видове ипотека, от който възниква ипотечното право, и какво е значението на вписването като елемент от този фактически състав?

-        Какво е съдържанието на понятието за „противопоставимост“ спрямо трети лица в светлината на действието на вписването при ипотеките?

-        Какви особености съдържа действието на вторичното вписване на актове по чл. 171 ЗЗД? (специален акцент е поставен върху усложненията при три акта – цесия, заместване в дълг и новация)

-        Какво е значението на времевото действие на вписаните ипотеки по чл. 172 ЗЗД – в светлината на въпросите за подновяване на вписването и ново вписване на ипотеката?

-        Кога ипотеката подлежи на заличаване?

Анализът съдържа и някои предложения de lege ferenda. Той е съобразен както с богатата съдебна практика на Върховния касационен съд по поставените въпроси, така и със становищата на автори от правната доктрина. 

 

Ключови думи

действие на вписването, ипотеки, недвижими имоти, вторични вписвания, заличаване на ипотеката

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта