Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 2/2018 НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД?

НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД?

Български English

Автор

Проф. д-р Анелия Мингова, Доц. д-р Таня Градинарова

 

Анотация

В статията е застъпена тезата, че ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр.2-ро ГПК, не се прилагат в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд.

При нейното обосноваване е съобразено обстоятелството, че обжалването на определенията е средство за обезпечаване законосъобразността на процесуалната основа на производството, независимо от вида на обжалваното определение и от неговия конкретен порок и следователно, запостигането на тази цел, е еднакво значението на всяко обжалваемо определение.Обстоятелството, че законът е предвидил неговото обжалване, е достатъчно, за да обоснове значението му за законосъобразността на самото исково производство и неговия краен акт, преди той да бъде постановен.

 В статията е посочено също, чеако при постановяването на решение, съдът решава спора между страните по делото, то при постановяването на определение, той решава спор, в който самият той е страна. При решаването на този спор, съдът не може да бъде ограничен от съдържащите се в частната жалба оплаквания .

 Не на последно място, изводът се извежда от характера на правомощията на въззивния съд при обжалване на определенията. След като той във всички случаи дължи произнасяне по същия процесуален въпрос, каквото е дължала и първата инстанция, въззивният съд трябва да може да отстрани всички пороци в нейната дейност при постановяването на определението, което е гаранция за законосъобразността на собственото му определение.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта