Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 4/2018 КОМЕНТАР ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2018 Г.)

КОМЕНТАР ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА (ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2018 Г.)

Български English

Автор

Борис Милчев

 

Анотация

Разглеждат се проблемите породени от изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на СО с бр. 31 от 2018 г.

 

Ключови думи

столична община, зелена система, устройство и планиране, застрояване, ъглови имоти, нов делови център, отклонения от ОУП, устройство на жилищни комплекси, транспортно натоварване, гариране и паркиране, градска среда, височина на сградите, изменение на ПУП

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта