Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 4/2018 ДОВЪРШВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ АПРИЛ 2018 Г. В ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪС

ДОВЪРШВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ АПРИЛ 2018 Г. В ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪС

Български English

Автор

Гл. ас. Христо Банов

 

Анотация

В статията са разгледани дискусионните въпроси относно начина, по който следва да се квалифицира като открита определена процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ или на научната степен „доктор на науките“. За целта са изследвани проблемите относно това какво по своята правна природа представлява всяка процедура, какъв е нейният обхват, т.е. кои етапи от целия процес, свързан с докторантурата и присъждането на съответната степен, се причисляват към нейното съдържание. Важното значение на тези въпроси е обусловено от факта, че промените, влизащи в сила на 4 май 2018 г., няма да имат действие спрямо откритите и незавършени към този момент процедури. Във връзка с това са представени двете основни тези относно момента, след който се приема за открита определена процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Наред с това е посочен и точният момент, в който и двата вида процедури за придобиване на научни степен биват окончателно завършени.  

 

Ключови думи

научна степен, доктор на науките

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта