Начало Архив на броевете 2018 БРОЙ № 4/2018 Тълкувателно постановление № 2 от 03.04.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г., ОСС от ГК на ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС

Тълкувателно постановление № 2 от 03.04.2018 г. по тълк. д. № 2/2017 г., ОСС от ГК на ВКС и ОСС от I и II колегия на ВАС

Български English

 

Анотация

1. Делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от пзр на ЗИД на ЗСПЗЗ (дв, бр. 61 от 2015 г.) за прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, са подсъдни на районния съд.

2. Делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 - 6 ППЗСПЗЗ, са подсъдни на районния съд съгласно § 19 пзр на ЗИД АПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - дв, бр. 58 от 2017 г.).

 

Ключови думи

тълкувателно решение, тълкувателно постановление

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта