Начало Архив на броевете 2019 БРОЙ № 6/2019 КОИ СА НАДЛЕЖНИТЕ СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРЕДЯВЕН ИСК ПО ЧЛ. 59, АЛ. 3 И ЧЛ. 59, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

КОИ СА НАДЛЕЖНИТЕ СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРЕДЯВЕН ИСК ПО ЧЛ. 59, АЛ. 3 И ЧЛ. 59, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Български English

Автор

Проф. д-р Валентина Попова

 

Анотация

КОИ СА НАДЛЕЖНИТЕ СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРЕДЯВЕН ИСК ПО ЧЛ. 59, АЛ. 3 И ЧЛ. 59, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПО-КОНКРЕТНО – СЛЕДВА ЛИ ОБЯВЕНАТА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ БАНКА ДА УЧАСТВА КАТО СТРАНА (ОТВЕТНИК) В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЕЗИ ИСКОВЕ? 

С разпореждане от 22.03.2019 г. на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/2019 г. по описа на ОСТК на ВКС за приемане на тълкувателно решение по правен въпрос: „Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл. 59 ал. 3 и чл. 59 ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност и по-конкретно – следва ли обявената в несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в производството по тези искове?“

В това разпореждане е констатирана следната противоречива съдебна практика на състави на ТК на ВКС: С Решение № 239 от 15.05.2018 г. по т. д. № 986/2017 г.,Iт.о.на ВКС е прието, че надлежни страни в производството по чл. 59,ал. 3 и ал. 5 ЗБН са синдиците на обявената в несъстоятелност банка и извършилият прихващането кредитор, но не и банката като самостоятелен правен субект. Различно становище е застъпил състав на IIт.о.на ВКС с Решение № 172 от 26.07.2018 г. по т. д. № 1917/2017 г., приемайки, че обявената в несъстоятелност банка следва да бъде конституирана и да участва като страна (ответник) по исковете с правно основание чл. 59,ал. 3 и ал. 5 ЗБН.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта