Начало Архив на броевете 2019 БРОЙ № 7/2019 ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ОТНОСИМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОВИТЕ И ДРУГИТЕ РАЗПОРЕД

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ОТНОСИМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОВИТЕ И ДРУГИТЕ РАЗПОРЕД

Български English

Автор

Виктор Шуманов

 

Анотация

Целта на тази статия е да разкрие и изследва основните аспекти на конституционния принцип на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите и другите разпоредби.

Тези аспекти са разделени на три групи 

1) аспекти, произтичащи от формалната правова държава;

2) аспекти, произтичащи от материалната правова държава;

3) аспекти, произтичащи едновременно от формалната и материалната правова държава.

Най-голям брой аспекти на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите и другите разпоредби, произлизат от нейния формален компонент – това са например необходимостта от яснота, точност и непротиворечивост на законовите разпоредби, забраната за обратното действие на законите и др. В статията е поставен акцент върху разкритите в юриспруденцията на българския Конституционен съд аспекти на принципа на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите и другите разпоредби. 

 

Ключови думи

конституционен принцип, правова държава, формална правова държава, материална правова държава, правна сигурност, справедливост, Конституционен съд

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта