Начало Архив на броевете 2019 БРОЙ № 8/2019 ПРАВНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ

ПРАВНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПОДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ

Български English

Автор

Маргарита Хубенова

 

Анотация

Използването на електронни подписи от административните органи е ключов въпрос, който трябва да бъде регламентиран при създаването на нормативна уредба на електронното управление, особено в началните години от създаването му, когато акцентът се поставя върху електронния обмен на документи. Използването на  електронни подписи от администрациите в Р. България е уредено със самостоятелна наредба. От приемането ѝ, тя не е редактирана съществено, поради което към днешна дата, създадената с наредбата уредба е непълна, терминологично неточна и несъответстваща на европейската уредба.

 

Ключови думи

Електронни подписи, електронни удостоверителни услуги, административни органи, електронно правителство

Unlocked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта