Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 1/2020 НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Български English

Автор

Гл. ас. Христо Банов

 

Анотация

В студията са анализирани спецификите, проявяващи се при прекратяване на трудовия договор за обучение по време на работа в сравнение с общите правила в Кодекса на труда за прекратяване на всеки трудов договор. Разгледани са въпросите относно неприложимостта на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 и 6 от Кодекса на труда, както и проблемите при прекратяването на указания договор по чл. 236 от Кодекса на труда и поради изтичане на срока на договора. Изследван е и въпросът за продължителността на срока на предизвестието при прекратяването на съшия трудов договор.

 

Ключови думи

трудов договор за обучение по време на работа, уволнение поради липса на качества за изпълнение на работата, уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация, незаконно уволнение, изтичане срока на договора, срок на предизвестие

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта