Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 4/2020 ВЪПРОСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИ ЧАСТИ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

ВЪПРОСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИ ЧАСТИ В СГРАДА – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Български English

Автор

Доц. д-р Бисерка Маринова

 

Анотация

Предмет на изследване са отношенията, които възникват между собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по повод възлагане на довършителни работи или извършване на различни видове строително-монтажрни работи, включени в съдържанието на определените в Закона за управление на етажната собственост термини:"необходим ремонт",  "неотложен ремонт",  "основен ремонт". Разгледан е въпросът за кворумът за приемане на решения от общото събрание и задължителната му сила, както и представителната власт на управителя/управителния съвет. Внимание е отделено на договорните отношения с изпълнителя на СМР, включващи приемането на работата, както и на правната квалификация на различните искове, с които последният разполага за получаване на възнаграждение, включително в случаите, когато липсва писмен договор. Правната проблематика е проследена в актуалната съдебна практика, което е от практическо значение за превенция и решаване на спорове в разглежданата сфера.

 

Ключови думи

етажна собственост, строително-монтажни работи, договор за изработка, водене на чужда работа без пълномощие

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта