Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 4/2020 БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО НЯКОИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО В СВЕТЛИНАТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДРУГИ АКТОВЕ

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО НЯКОИ ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО В СВЕТЛИНАТА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ДРУГИ АКТОВЕ

Български English

Автор

Даниела Симеонова–Коруджиева

 

Анотация

През м. март 2019 г. бе приет изцяло нов Закон за социалните услуги (Oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.). Понастоящем влизането му в сила е отложено с шест месеца, през които следва да се изготвят необходими промени, така че различните засегнати от промените страни да са удовлетворени. Шестмесечното отлагане бе наложено поради острото несъгласие и множество протести от различни родителски и други организации, считащи, че в този си вид промените нарушават основни и конституционно установени права и задължения. Твърде категоричното противопоставяне относно някои положения в новия Закон за социалните услуги, измененията в редица други закони и приетата нова философия в областта на „социалните услуги“ и „закрилата на детето“ доведе до поляризация на общественото мнение и нагласи. Шумът в социалните мрежи доведе и липсата на реален и смислен дебат относно възможността за консенсус и съгласие кои политики са необходими, приемливи и смислени и кои следва да бъдат изоставени. В настоящата коментарна статия ще се опитаме да направим кратък правен анализ и преглед на някои новости в уредбата, на някои досегашни недотам добри законодателни разрешения (субективно, според вижданията на автора на статията), а и на цялостния дух на законодателството за закрила на детето, в чийто контекст следва да четем, тълкуваме и разбираме нормите.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта