Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 4/2020 МОДЕЛ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МОДЕЛ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Български English

Автор

Гл. ас. д-р Калина Георгиева

 

Анотация

Настоящата статия систематизира приложимата нормативна уредба и представя структурата и съдържанието на декларацията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения, която e задължителна за задължените субекти по чл. 1 от Закона за електронното управление. Те следва да съставят и публикуват такава декларация на своята интернет страница и/или мобилно приложение, съгласно Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г., с която се установяват изисквания относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения (уеб достъпност) на организациите от обществения сектор, и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 година за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, въведена от 2019 г. в българският Закон за електронното управление. 

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта