Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 7/2020 ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Български English

Автор

Проф. д-р Иван Т. Тодоров

 

Анотация

Доктрината приема, че в административния процес инцидентният (косвеният) контрол, т.е. игнориране на административните актове, е допустим спрямо всички непотвърдени от съд нищожни и материално незаконосъобразни административни актове. Приема се, че зачитането на един нищожен или материално незаконосъобразен акт за законосъобразен ще има „ефекта на доминото“ и може да доведе както до издаването на други незаконосъобразни актове, базирани на него, така и до създаване на незаконосъобразна практика на административния орган и на съда.

Съдебната практика има колебание, дали може да се прави инцидентен контрол върху унищожаемите административни актове, като напоследък в практиката на ВАС започваше да преобладава разрешението, че инцидентен контрол върху непотвърдените от съд административни актове е възможен, само ако тези актове са нищожни. Нещо повече – има съдебни решения и то най-нови, където се поддържа, че няма смисъл от инцидентен контрол в административния процес, защото „възможността за съдебен контрол относно действителността на административните актове е предвидена изрично като безсрочна – чл. 149, ал. 5 АПК, а от друга – допускането на такъв контрол би представлявало инцидентно съединяване на жалби срещу различни административни актове, при участието в процеса само на административния орган, издал един от тях. Затова, докато в отделен процес един административен акт не бъде обявен за нищожен или отменен като незаконосъобразен неговият стабилитет следва да бъде зачитан.“

Именно това провокира автора на настоящата статия да обоснове позицията си относно възможността в административния процес да се извършва инцидентен контрол за законосъобразност на административните актове.

 

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта