Начало Архив на броевете 2020 БРОЙ № 9/2020 ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕТЪРСВАНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ В ДОСЪДЕБНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Автор

Иван Райков Маджаров

 

Анотация

Статията е свързана с институтите на "претърсване" и "изземване" регламентирани в чл. 160-163 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)и мястото им в досъдебното наказателно производство. По своя характер претърсването и изземването се използват предимно в досъдебното наказателно производство и представляват действия по разследване. В тази връзка те са писмени доказателствени средства по смисъла на чл. 127, ал. 1 НПК. Настоящата статия представя практическата полза от използването на тези институти, както и някои проблеми, които възникват пред органите на досъдебното производство във връзка с прилагането им в първия стадий на досъдебното наказателно производство - "разследването".

 

Ключови думи

досъдебно производство, разследване, писмени доказателствени средства

Locked Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта